Om Oss

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och professionella. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.
 

Böcker, filmer, informationsmaterial
För att öka kunskapen kring autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd producerar Autism- och Aspergerförbundet böcker, filmer och informationsmaterial av olika slag. Materialet säljs till såväl medlemmar som icke-medlemmar och används också för riktade informationsinsatser.

Läs mer på förbundets hemsida: www.autism.se